Visionen.

Vår vision är att presentera hur du kan leva yoga mer än att göra yoga. Hur yoga kan bli en del av din vardag och stötta dig i ditt liv. Vi tror på att lägga en grund, en upplevelse, en förankring och en erfarenhet som blir stabil att bygga vidare på. Därför har vi valt att dela upp vår yogalärarutbildning i två steg där första delen är en fördjupning av din egen praktik - på och utanför mattan. Efter det bygger vi vidare med pedagogiska verktyg och fördjupade studier.

Olikheterna med Johannas bakgrund som idrottslärare och Millas som akrobat gör kunskapsplattformen oerhört bred. Vår undervisningsstil speglar våra personligheter och erfarenheter och vår undervisning levereras alltid med pedagogik, värme och humor.

Om din ambition är att jobba med yoga kommer vi förbereda dig för att jobba med yoga. Om din ambition är att utvecklas som människa på flera plan, fördjupa din spirituella, filosofiska och fysiska förankring kommer vi finnas med dig hela vägen i det.

 
Johanna_Milla_Flow_web-28.jpg
 
 
FlowYogaSchool_logo_sv.png