top of page

Sophia Hasfjord

Sophia H.jpg

Sophia Hasfjord har en 200h YTT från Flow Yoga School Sweden. Hon har en 15-årig bakgrund som gymnast och gymnastiktränare vilket lett till både ett intresse och en stor förståelse för kroppslig rörelse och kopplingen mellan det fysiska och det mentala. Hon är utbildad specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatri och har arbetat som sjuksköterska i elva år. 

I sin roll som psykiatrisjuksköterska har hon sett ett stort behov av att få hjälp med att bebo sin kropp för att kunna lätta på tyngden i sinnet och tror att yoga kan vara till stor hjälp för att få till den kopplingen. 

 

Med grunden i det anatomiska fokuseras undervisningen på att guida deltagaren in i den egna kroppen för att genom ökad kroppsmedvetenhet kunna stilla sinnet. Hennes klasser karaktäriseras av nyfikenhet, styrka, balans och en genuin önskan att förmedla lättförståelig kroppskunskap som deltagaren kan ta med hem. 

bottom of page