top of page

OM

Vår vision 

Vår vision är att presentera hur du kan leva yoga mer än att göra yoga. Hur yoga kan bli en del av din vardag och stötta dig i ditt liv. Vi tror på att lägga en grund, en upplevelse, en förankring och en erfarenhet som blir stabil att bygga vidare på. Därför har vi valt att erbjuda kurser och flertalet utbildningar, både för din egen praktik - på och utanför mattan - och möjligheten att bygga vidare med pedagogiska verktyg och fördjupade studier. Olikheterna med Johannas bakgrund som idrottslärare och Millas som akrobat gör kunskapsplattformen oerhört bred tillsammans med övriga kompetenta lärare. Vår undervisningsstil speglar våra personligheter och erfarenheter och vår undervisning levereras alltid med pedagogik, värme och humor.

Om din ambition är att jobba med yoga kommer vi förbereda dig för att jobba med yoga. Om din ambition är att utvecklas som människa på flera plan, fördjupa din spirituella, filosofiska och fysiska förankring kommer vi finnas med dig hela vägen i det.

Undervisning levereras alltid med pedagogik, värme och humor

Anchor 2

Mentorskap

Du som har fullföljt och blivit godkänd på vår 200-timmars utbildning har möjlighet att ansöka om att bli mentor för efterföljande utbildningsdeltagare på samma utbildning. Det är en möjlighet att växa och utvecklas i sitt ledarskap, sin yogalärarroll och att få delta på olika moment av utbildningen igen. Det är också en väg att skapa community och en stöttande gemenskap yogalärare emellan och att lyfta varandra. Vad som ingår i ett mentorskap och vad man kan förvänta sig tillbaka gås igenom inför respektive utbildningsår.

Anchor 1

Community

En av grundpelarna hos oss är att skapa gemenskap, kommunikation och community oss emellan så därför håller vi träffar minst två gånger om året för alla som deltagit i våra utbildningar. Ibland är träffen gratis och ibland kostar den en mindre summa. Träffarna kan innehålla ett litet gästspel eller tema - och ibland vara en fin fika- och pratstund. Vi har även en sluten facebook-grupp som alla som gått utbildning hos oss kan ansöka om att gå med i. Sök på Community - FLOW Yoga School Sweden.

Communityplats

Som en del av vår önskan och arbete för gemenskap och samhörighet erbjuder vi en communityplats på utvalda utbildningar när vi har de ekonomiska förutsättningarna för det. Platsen är till för dig som ger till andra och är i behov av stöttning tillbaka. För dig som törstar efter utveckling men inte har de finansiella resurserna. För dig som är en del av något större men inte har förutsättningarna att expandera. Communityplatsen är vår gåva till dig som aktivt verkar för en bättre, tryggare, vackrare, kärleksfullare och mer inkluderande värld genom yoga.

När du kan nominera någon som du tycker förtjänar en utbildning i gåva från oss så kommer information om det i vårt nyhetsbrev och i sociala medier. 

bottom of page