top of page

FAQ

Är anmälan bindande och hur funkar betalning/återbetalning?

När du anmäler dig till våra utbildningar godkänner du våra villkor enligt vår återbetalningspolicy. Anmälningsavgifter återbetalas ej. 

Hur mycket erfarenhet behöver jag innan jag börjar?

Förkunskaper finns rekommenderade under respektive utbildning och det är bra att ha lite erfarenhet i bagaget. Du behöver inte vara någon expert på någonting, inte vara vig eller rörlig eller kunna något på sanskrit för att kunna söka till utbildningarna.

Vad är medelåldern på era utbildningar?

Åldrarna på utbildningarna varierar från runt 20 till över 60 år. Du blir aldrig för gammal för ny kunskap. Tvivlar du på ditt deltagande pga ålder, ha med dig att alla alltid något att dela och det är värdefullt med ett utbyte av erfarenheter, oavsett ålder.

Hur mycket är lärarledd undervisning?

Under respektive utbildning finns antal undervisningstimmar specificerat. Under 200h utbildningen är den lärarledda undervisningen 200h. Utöver det varierar din egen tid du lägger utöver våra gemensamma träffar.

Hur många timmar måste jag närvara för att bli godkänd?

På 200h utbildningen behöver du närvara 180 timmar av den lärarledda undervisningen för att vi ska kunna godkänna dig på utbildningen. Om du blir sjuk och det gör att du inte kan delta fullt tittar vi på lösning (enligt återbetalningspolicy). Om du blir skadad och inte kan delta på exempelvis asanaklasser kommer du och observerar och lär dig via den vägen.  Obligatorisk närvaro/timmar finns specificerad på respektive utbildning.

Är det hemuppgifter/läxor utöver undervisningen på plats?

Ja, du har hemläxor inför utbildningarna och ibland även efterarbete – se under respektive utbildning. På 200h utbildningen är det hemuppgifter inför starten samt mellan träffarna. Hur mycket tid den tar är varierande. Det är praktiska uppgifter såsom egen sadhana/praktik, skriftliga inlämningar, förberedande reflektionsfrågor inför att vi ses samt teoretisk läsning.

Hur examineras jag?

Vi har examinationsuppgifter på alla våra utbildningar. Ibland sker de på plats och ibland i efterhand, de kan vara både teoretiska och praktiska. På 200h utbildningen har du löpande uppgifter som måste blir godkända – både teoretiska och praktiska. Examinationen sista helgen på den utbildningen är en praktiskt sådan och du får veta direkt om du blir godkänd eller om du behöver göra om din examination.

Vad jag förvänta mig under en träff på utbildningarna?

Det kan vara olika beroende på utbildning men i stora drag kan du förvänta dig dynamiska asanaklasser (oftast) på morgonen samt lugnare praktik på eftermiddagarna som är lärarledda av den lärare som undervisar just den utbildningen/träffen. Under dagarna varvas teori och praktik kring helgens tema. Det är långa dagar som kräver fokus, både fysiskt och mentalt.

Finns det ett community och mentorsystem i skolan?

Två gånger om året har vi communityträff för alla som gått våra utbildningar och oftast finns det ett tema på träffen. Ibland är den helt gratis och ibland kostar den en mindre summa. Vi har även en sluten facebookgrupp där vi delar tips och erfarenheter. För de som fullföljt och blivit godkända på 200h utbildningen finns möjligheten att vara mentor för kommande deltagare. Läs mer under fliken OM.

Vilken litteratur används och hur mycket behöver jag köpa?

Vissa utbildningar har obligatorisk litteratur som du kan köpa eller låna, du hittar dem under respektive utbildning. I flera utbildningar finns rekommenderad litteratur. I utbildningsavgiften ingår manual eller kompendie (ej litteraturen), beroende på vilken det är.

Undervisar alla lärare alla dagar?

Nej, vi är flera lärare på många av utbildningarna och vi delar upp det utefter det som vi förmedlar bäst utifrån oss själva och vår kompetens. Johanna och Milla är ansvariga för skolan och utbildningarna men undervisar inte på alla utbildningarna. Se under respektive utbildning vem som är undervisande lärare.

Är skolan yoga alliance registrerad?

Nej, vi är inte registrerade med Yoga Alliance men vi följer deras riktlinjer för det är i dagsläget det enda organ med uttalande kriterier för vad en yogalärarutbildning kan innehålla samt vilken kompetens undervisande lärare kan/bör ha.

Får jag ett certifikat efter godkänd utbildning?

Efter fullföljd och godkänd 200h utbildning får du ett certifikat från Flow Yoga School Sweden som intygar att du fullföljt Take The Leap.

Efter fullföljd och godkänd 300h utbildning får du ett certifikat från Flow Yoga School Sweden som intygar att du slutfört Diving Deep.

För övriga utbildningar och fortbildningar får du ett diplom och/eller ett certifikat.

Hur kan jag gå vidare med fler utbildningar sedan?

Du kan gå vidare med våra påbyggandsutbildningar, fristående eller som 300h Diving Deep. Med en 200h utbildning i grunden har du möjlighet att gå vidare till i princip vilken påbyggnadsutbildning du önskar, både i Sverige och utomlands.

Vad kan jag förvänta mig för slags jobb efter utbildningen om jag vill söka det?

En 200h utbildning är en grundutbildning till yogaläraryrket och du kan söka jobb som yogalärare på friskvårdanläggningar, gym, studios eller starta verksamhet i egen regi.

Vem passar FLOW Yoga School Sweden för?

Vår skola passar dig som gillar struktur, återkommande uppföljning av kunskapsinhämtning och som gillar att engagera dig för att utbilda dig inom yogaläraryrket, oavsett hur önskan ser ut att undervisa efter utbildningarna.

Har du frågor som det inte finns svar på här? Hör gärna av dig!

bottom of page