top of page

Eleonore Stenqvist Wesén

IMG_7436.jpg

Eleonore Stenqvist Wesén är nästan-nunnan som blev skådis som blev mamma som blev stressterapeut som blev yogalärare. 

 

Hela hennes liv fram till idag har varit ett nyfiket utforskande av vad det innebär att vara mänsklig och de olika aspekterna av det, kroppsligt, sinnligt, spirituellt. I en värld som gärna delar upp och separerar har Eleonores längtan fört henne mot helhet och yogaformen Embodied Flow (TM). 

Eleonore undervisar i hatha yoga, yin yoga och restorative yoga. Hennes undervisning är starkt influerad av Embodied Flow som hon för närvarande fördjupar sig i och av somatiska rörelseformer som ex BMC. 

Helhet, frihet, förståelse för det mänskliga genom alla lager av oss och acceptans för det, löper som en röd tråd genom alla Eleonores klasser. Hon beskrivs som lika delar naturkraft och smurf, som med en varm och inkännande hand leder deltagarna in i sig själva för att där göra sina egna upptäckter. En själfull lärare som möter individerna på mattan med villkorslös närvaro och acceptans. 

bottom of page