top of page

Clara Dymén

thumbnail_20191029_085725.jpg

CLARA DYMÈN är lic. Personlig tränare, Yoga- och Garudalärare. Intresset för smärtforskning och neurovetenskap började kring 2012, ungefär samtidigt som yogapraktiken kom att ta en större plats i hennes liv. Efter många år av kronisk smärta, där varken medicinering, manuella behandlingar eller operation hade gett mer än, i bästa fall, temporär smärtlindring, kom en anpassad yoga/- garudapraktik i kombination med en större förståelse för smärta och dess multifaktoriella natur att spela en central roll i att hjälpa henne tillbaka till arbete och en mer fungerande vardag.

 

Förutom fortsatta studier inom smärtvetenskap driver hon en liten yoga-/ träningsstudio i Västerlanda. Yogan hon undervisar, space m yoga® (framtagen av Magnus Ringberg) är kreativ och varierad, lekfull och levande. En dynamisk yoga där man får arbeta med aktiva och flödande serier av rörelser. Programmet börjar med långsamma moment som stegvis blir mer och mer kraftfulla utifrån individens förutsättningar.

Claras hemsida:

http://moveat.se 

bottom of page